+421 37 28525-00

Pohony otváravých dverí

Automatické dvere zabezpečujú voľný, pohodlný a bezpečný vstup. Každé automatické dvere sú vybavené takým pohonom, ktorý by vyhovoval požiadavkám klienta a zodpovedal dvernej konštrukcii, umiestneniu dverí a frekvencii ich otvárania.


Pohon otváravých dverí DTR / DTR B

Pohon otváravých dverí DTR je osobitne tichý, a preto sa tiež používa v priestoroch citlivých na šum. Prevedenie pre požiarnu ochranu DTR B disponuje povolením pre používanie s protipožiarnymi dverami do šírky krídla až 1400 mm.

Pohon otváravých dverí DTN 40

S pohonom otváravých dverí DTN 40 od GU už nie sú viac každodenné bariéry prekážkou.