+421 37 28525-00

Posuvné automatické dvere

Elektrické posuvné dvere s automatickým otváraním a zatváraním na fotobunku, sú ideálnym riešením vstupu do obchodov alebo reprezentačných priestorov.


Štandardné posuvné dvere Štandardné posuvné dvere

Ekonomické, spoľahlivé, rýchle, s tichým chodom a komfortnou jednoduchou montážou. Tieto automatické posuvné dvere sú vhodné pre takmer všetky použitia

Posuvné dvere v únikových cestách s redundantným pohonom Posuvné dvere v únikových cestách s redundantným pohonom

Redundantný pohon s 2-motorovou technikou pre únikové východy a cesty. Tieto automatické posuvné dvere sú vhodné pre takmer všetky použitia. Sú ekonomické, spoľahlivé, rýchle, s tichým chodom a jednoduchou montážou.

Posuvné dvere v únikových cestách s otváravými krídlami Posuvné dvere v únikových cestách s otváravými krídlami

V budovách, ako napríklad nemocnice, hotely, letiská, domovy dôchodcov a domovy pre zdravotne hendikepované osoby musia byť zabezpečené možnosti únikových ciest aj počas nočnej prevádzky. Počas dňa musia byť zabezpečené výhody automatických posuvných dverí ako napríklad rýchle otváranie.

Teleskopické posuvné dvere Teleskopické posuvné dvere

Teleskopické posuvné dvere sa ideálne hodia vtedy, ak je potrebné dosiahnuť pri nepatrných plochách širokú prechodnú pasáž a optimálny prechod osôb.

Oblúkové posuvné dvere Oblúkové posuvné dvere

Oblúkové posuvné dvere spájajú veľkorysý vzhľad cylindrického dverového zariadenia s výhodami pohodlne prechodných posuvných dverí. Či ako ploché oblúkové posuvné dvere prispôsobené fasáde, ako polkruh alebo plný kruh do priemeru 4000 mm sú oblúkové posuvné dvere včlenené vždy optimálne do architektúry budovy.

Uhlové posuvné dvere Uhlové posuvné dvere

Špeciálne posuvné dvere pre individuálne riešenie vstupného priestoru. Môže sa pritom realizovať akýkoľvek uhol od 90° do 179°