Karuselové bezpečnostní dveře

Díky bezpečnostním karuselovým dveřím lze vytvářet přístupy do budov funkčně, s ochranou proti průvanu a hluku.

Karuselové bezpečnostní dveře

Moderní řešení vstupu s maximální mírou bezpečnosti

Přístup do budov s vyššími nároky na zabezpečení uskutečníte ideálním způsobem pomocí bezpečnostních karuselových dveří. Kromě funkčnosti musí být podle přání zadavatele zohledněna také architektura budovy, takže výsledkem je vždy řešení střižené na míru.

Pro oprávnění vstupu skupina Gretsch-Unitas nabízí široký výběr systémů pro kontrolu přístupu. Samozřejmě lze také integrovat již existující kontrolu přístupu, která je součástí stavby.

V základní poloze jsou bezpečnostní karuselové dveře zajištěny motorovou brzdou. Po provedeném oprávnění k přístupu transpondérem, kódovou klávesnicí, otiskem prstu atd. se dveře otevřou k průchodu. Dveře se začnou otáčet, když na kontaktní rohož někdo vkročí. U provedení s třemi nebo čtyřmi křídly je funkce rozdílná.

Karuselové bezpečnostní dveře

Vlastnosti

Funkce u trojkřídlých bezpečnostních karuselových dveří:

 • Trojkřídlé dveře se otáčejí podle směru průchodu proti směru ručiček, popřípadě po směru ručiček
 • Třetí segment obsahuje uzavírací pole (SF) a nikdy do něj nelze vkročit
 • Nejprve je nutné provést oprávnění k přístupu
 • Osoba se postaví na pole pro nohy (FF)
 • Následuje automatické otočení o 120°
 • Potom se dveře opět uzamknou
 • Jestliže v průběhu otáčení dojde ke vstupu na bezpečnostní pole (SI) nebo na uzavírací pole (SF), dveře se ihned zastaví a otočí se zpět do výchozí polohy. Neoprávněná osoba může dveře opustit.
 • V případě výpadku sítě lze dveře otočit do polohy Y a všechny segmenty se uvolní. Dveře se v této poloze mechanicky uzamknou.
 • Výhodné pro pohyb průchodem v jednom směru

 

Funkce u čtyřkřídlých bezpečnostních karuselových dveří:

 • Čtyřkřídlé dveře se otáčejí proti směru ručiček
 • Nejprve je nutné provést oprávnění k přístupu
 • Osoba se postaví na pole pro nohy (FF) Současně lze vkročit do pasivního pole (P)
 • Následuje automatické otočení o 180°
 • Potom se dveře opět uzamknou
 • Jestliže v průběhu otáčení dojde ke vstupu na uzavírací pole (SF) nebo bezpečnostní pole (SI) na protilehlé straně, dveře se ihned zastaví a otočí se do polohy +-. Neoprávněná osoba může dveře opustit.
 • Když k tomu dojde, oprávněná osoba může projít.
 • V případě výpadku sítě lze dveře otočit do polohy +- a všechny segmenty se uvolní. Dveře se v této poloze mechanicky uzamknou.
 • Určený okruh osob s oprávněním může procházet dveřmi současně z obou stran. Tímto způsobem je zajištěna vyšší kapacita osob.
Karuselové bezpečnostní dveře

Ke stažení

Potřebujete technické listy či detailní informace o produktech?
Všechny důležité informace lze stáhnout.

office@g-u.cz
office@g-u.cz +420 602 385 641