Posuvné dveře v únikových cestách s otvíravými křídly

Posuvné dveře v únikových cestách s otevíravými křídly vhodné v budovách, jako například nemocnice, hotely, letiště, domovy důchodců a domovy pro zdravotně hendikepované osoby musí být zabezpečeny možností únikových cest i během nočního provozu. Během dne musí být zabezpečeny výhody automatických posuvných dveří jako například rychlé otevírání.

Posuvné dveře v únikových cestách s otvíravými křídly

Komplexní řešení pro únikové cesty se zabezpečením proti nežádoucímu vstupu

V budovách, jako například nemocnice, hotely, letiště, domovy důchodců a domovy pro zdravotně hendikepované osoby musí být zabezpečeny možností únikových cest i během nočního provozu. Během dne musí být zabezpečeny výhody automatických posuvných dveří jako například rychlé otevírání.

Je pozitivní, že skupina GU nabízí první posuvné dveře, které jsou také v uzamknutém stavu schváleny jako únikové dveře. Posuvné únikové dveře HM-F FT zaručují únikovou cestu a zabezpečují uzamknutí budovy jediným prvkem dveří – a to bez samostatných únikových dveří.

Architekti a designéři mají díky tomu více svobody při plánovaní reprezentativních vstupů, které splňují směrnice AutSchR (automatické posuvné dveře v záchranných cestách), EltVTR (elektrické uzamykací systémy), jakož i normy DIN 18650 a ČSN EN 16005.

Posuvné dveře v únikových cestách s otvíravými křídly

Vlastnosti

  • Posuvné dveře pro únikové cesty se mohou zablokovat, i když se v budově ješte nacházejí osoby
  • Přepnutí provozního režimu (také na “VYP/NOC”) možné řídící technikou budovy nebo časovým spínačem
  • V případě nouze se mohou při uzavřených dveřích tyto odblokovat aktivováním osvětleného nouzového tlačítka únikových dveří
  • Lehkým tlakem se dveřní křídlo může vychýlit směrem ven
  • Souhlas dozoru budovy v jednotlivém případě není potřebný
  • Velmi tichý chod zabezpečený vyměnitelnou pojezdovou kolejnicí uloženou v gumě
Typ pohonu HM-F FT
Pohonná jednotka s konstrukční výškou 130 mm
Hmotnost dveřního křídla max. 100 kg
Světlá průchozí šířka:  
1-křídlové 900 – 1300 mm
2-křídlové 1200 – 2600 mm
Rychlost otevírání max. 0,9 m/s

Ke stažení

Potřebujete technické listy či detailní informace o produktech?
Všechny důležité informace lze stáhnout.

office@g-u.cz
office@g-u.cz +420 602 385 641