Automatické oblúkové dvere

Automatické oblúkové posuvné dvere spájajú veľkorysý vzhľad cylindrického dverového zariadenia s výhodami pohodlne prechodných posuvných dverí.

Automatické oblúkové dvere

Reprezentatívny a komfortný vstup do budov

Oblúkové posuvné dvere spájajú veľkorysý vzhľad cylindrického dverového zariadenia s výhodami pohodlne prechodných posuvných dverí. Či ako ploché oblúkové posuvné dvere prispôsobené fasáde, ako polkruh alebo plný kruh do priemeru 4000 mm sú oblúkové posuvné dvere včlenené vždy optimálne do architektúry budovy.

Vďaka používaniu subtílnych profilov (profilový systém G30) vzniká spojenie veľkorysej transparentnosti s rozsiahlou funkčnosťou.

Systém pohonu CMR-F je preskúšaný a vhodný pre použitie v únikových a záchranárskych cestách.

V prevedení CMR RC3, resp. CMR-F RC3, sú oblúkové posuvné dvere osvedčené na odolnosť voči vlámaniu podľa EN 1627.

Automatické oblúkové dvere

Vlastnosti

  • Typ CMR-F: Samokontrolný pohon s 2-motorovou technikou pre použitie v únikových a záchranárskych cestách Typ CMR RC3 / CMR-F RC3: osvedčené oblúkové posuvné
  • Dvere podľa EN 1627 v kombinácii s manuálne uzamykateľnými pojazdovými krídlami cez profilový polovičný cylinder vnútri, ako aj použitím presklenia P5A alebo vhodnej výplne
  • Tichý chod vďaka veľkým pojazdovým kolieskam
Typ pohonu CMR CMR-F
Použitie v únikových cestách áno
Svetlá prechodová výška max. 2700mm max. 2700mm
Hmotnosť dverného krídla max. 100 kg/ krídlo max. 100 kg/ krídlo
Svetlá prechodná šírka:    
1-krídlové 800 – 1250 mm 800 – 1250 mm
2-krídlové 1000 – 2500 mm 1000 – 2500 mm
Rýchlosť otvárania max. 0,9 m/s max. 0,9 m/s

Na stiahnutie

Potrebujete technické listy či detailné informácie o produktoch?
Všetky dôležité informácie je možné stiahnuť.

office@g-u.sk
office@g-u.sk +421 37 285 2500