Automatické vstupné systémy

Popredný výrobca a inovátor v oblasti technológií automatických dverných systémov a riadenia budov

Bezpečnostná certifikácia v cene

30 000 spokojných klientov

Nemecká
kvalita

Automatické vstupné systémy

Náskok so systémom

Gretsch-Unitas je skupina spoločností, ktorá zahŕňa značky GU, BKS, Ferco a GU Automatic. Ponúkame nielen samostatné produkty, ale aj individuálne riešenia pre veľké projekty. S našimi produktmi získavate náskok so systémom pre vašu bezpečnosť, komfort a kvalitu bývania.

GU, BKS, FERCO

Harmo­nické spojenia vizionárskej architektúry a inovačnej tech­niky

Pod­niková sku­pina Gretsch­-Unitas pozostáva z viac ako 50 výrobných a predajných spo­ločností v 35 krajinách. Medzinárodné špičkové značky GU (stavebné kovania), BKS (zámky, uzamykacie sys­témy) a FERCO (stavebné kovania) Vám ponúkajú „Náskok so sys­témom“.

V konkrétnych prípadoch sa vyrába a dodáva približne 30.000 výrobkov z oblastí okennej a dver­ovej tech­niky, automatických dver­ových sys­témov ako aj sys­témov manaž­mentu budov, ktoré sa dajú bez pro­b­lémov navzájom kombi­novať.

S približne 3.700 zamestnan­cami a viac ako 100 ročnou tradíciou vyvíja pod­niková sku­pina GU-Gruppe nielen samo­statné pro­dukty, ale aj individuálne celkové riešenia pre veľké pro­jekty. Spolu s architektmi, pro­jekt­antmi a tiež výrob­cami pro­filových sys­témov sa vytvárajú harmo­nické spojenia vizionárskej architektúry a inovačnej tech­niky.

Vedenie rodinného pod­niku založeného v roku 1907 Vik­torom Gret­schom je dnes v rukách bratov Juliusa a Mich­aela von Resch.

výrobkov

krajín

zamestnancov

Automatické vstupné systémy

výrobkov

krajín

zamestnancov

office@g-u.sk
office@g-u.sk +421 37 285 2500