Automatické posuvné dvere

Elektrické posuvné dvere s automatickým otváraním a zatváraním na fotobunku, sú ideálnym riešením vstupu do obchodov alebo reprezentačných priestorov.

Automatické presklené posuvné dvere

Automatické presklené posuvné dvere

Automatické presklené posuvné dvere ponúkajú reprezentatívny vstup do Vašich priestorov s dôrazom na čo najväčšiu presklenú plochu bez rušivých rámov.

Štandardné posuvné dvere

Štandardné posuvné dvere

Ekonomické, spoľahlivé, rýchle, s tichým chodom a komfortnou jednoduchou montážou. Štandardné automatické posuvné dvere sú vhodné pre takmer všetky použitia.

Teleskopické posuvné dvere

Teleskopické posuvné dvere

Teleskopické posuvné dvere sa ideálne hodia vtedy, ak je potrebné dosiahnuť pri nepatrných plochách širokú prechodnú pasáž a optimálny prechod osôb.

Uhlové posuvné dvere

Uhlové posuvné dvere

Špeciálne uhlové posuvné dvere pre individuálne riešenie vstupného priestoru. Môže sa pritom realizovať akýkoľvek uhol od 90° do 179°.

Posuvné protipožiarne dvere

Posuvné protipožiarne dvere

Posuvné protipožiare dvere ideálne pre oddelenie požiarnych úsekov s rôznymi požiadavkami na odolnosť, zabezpečujú ochranu zdravia a majetku.

Posuvné bezpečnostné dvere

Posuvné bezpečnostné dvere

Posuvné bezpečnostné dvere a ich spevnená konštrukcia, špeciálne zasklenie a viacbodový zámok zabezpečia, že Váš priestor bude chránený.

Posuvné dvere v únikových cestách s redundantným pohonom

Posuvné dvere v únikových cestách s redundantným pohonom

Redundantný pohon s 2-motorovou technikou pre únikové východy a cesty. Tieto automatické posuvné dvere sú vhodné pre takmer všetky použitia. Sú ekonomické, spoľahlivé, rýchle, s tichým chodom a jednoduchou montážou.

Posuvné dvere v únikových cestách s otváravými krídlami

Posuvné dvere v únikových cestách s otváravými krídlami

Posuvné dvere v únikových cestách s otváravými krídlami sú vhodné pre budovy ako napríklad nemocnice, hotely, letiská, domovy dôchodcov a domovy pre zdravotne hendikepované osoby, kde musia byť zabezpečené možnosti únikových ciest aj počas nočnej prevádzky. Počas dňa musia byť zabezpečené výhody automatických posuvných dverí ako napríklad rýchle otváranie.

Automatické interiérové posuvné dvere

Automatické interiérové posuvné dvere

Automatické interiérové posuvné dvere ponúkajú rôzne dizajnové riešenia a použité materiály krídla ako sú sklo, drevo a hliník, ktoré sa prispôsobia vašim požiadavkám.

Automatické oblúkové dvere

Automatické oblúkové dvere

Automatické oblúkové posuvné dvere spájajú veľkorysý vzhľad cylindrického dverového zariadenia s výhodami pohodlne prechodných posuvných dverí.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Pozrite si celé portfólio našich produktov medzi ktoré patria napr. okenná a dverová technika a systémy manažmentu budov.

office@g-u.sk
office@g-u.sk +421 37 285 2500