Posuvné automatické dvere


Štandardné posuvné dvere

Ekonomické, spoľahlivé, rýchle, s tichým chodom a komfortnou jednoduchou montážou. Tieto automatické posuvné dvere sú vhodné pre…

Posuvné dvere v únikových cestách...

Redundantný pohon s 2-motorovou technikou pre únikové východy a cesty. Tieto automatické posuvné dvere sú vhodné pre…

Posuvné dvere v únikových cestách...

V budovách, ako napríklad nemocnice, hotely, letiská, domovy dôchodcov a domovy pre zdravotne hendikepované osoby musia byť…

Teleskopické posuvné dvere

Teleskopické posuvné dvere sa ideálne hodia vtedy, ak je potrebné dosiahnuť pri nepatrných plochách širokú prechodnú pasáž…

Oblúkové posuvné dvere

Oblúkové posuvné dvere spájajú veľkorysý vzhľad cylindrického dverového zariadenia s výhodami pohodlne prechodných posuvných dverí. Či ako…

Uhlové posuvné dvere

Špeciálne posuvné dvere pre individuálne riešenie vstupného priestoru. Môže sa pritom realizovať akýkoľvek uhol od 90° do…