+421 37 28525-00

Turnikety

V našej ponuke sa nachádzajú odolné, motorom poháňané turnikety, vhodné do exteriérov aj interiérov budov, ktoré zabezpečia plynulý prechod osôb. Na želanie poskytujeme aj predprípravu na inštaláciu systémov pre kontrolu prístupu.


Turnikety

Či už jednotlivo alebo zoradené v rade, vo vnútri alebo vonku: turnikety sú najbežnejším druhom vstupnej kontroly vyznačujú sa svojimi variabilnými možnosťami použitia.

Vertikálne otočné brány

So svojím vysoko hodnotným transparentným dizajnom a tichou prevádzkou sa vertikálne otočné brány perfektne zapoja do reprezentatívnych oblastí budov.

Otočné dvere

Pre rodičov s detským kočíkom, osoby na vozíčku a cestujúcich s batožinou predstavujú turnikety a vertikálne otočné brány prekážky.

Snímačom riadené priepuste

Užívateľsky príjemné pohodlie pri prechádzaní, vysoká kapacita prechodu a reprezentatívna optika: snímačom riadené priepuste ponúkajú riešenia na najvyššej úrovni.

Čítacie stĺpy a rozdeľovače pruhov

Čítacie stĺpy slúžia napríklad na umiestnenie systémov kontroly prístupu, LED svetiel a terminálov únikových dverí.

Portálové otočné brány

Motorom poháňané portálové turnikety skupiny GU svojou rozmanitosťou prevedení a vybavení pokrývajú všetky potreby bezpečného rozjednocovania osôb v exteriéri.

Bezpečnostné kruhové priepuste a bezpečnostné karuselové dvere GSI

Motorom poháňané portálové turnikety skupiny GU svojou rozmanitosťou prevedení a vybavení pokrývajú všetky potreby bezpečného rozjednocovania osôb v exteriéri.