Karuselové bezpečnostné dvere

Vďaka bezpečnostným karuselovým dverám sa dajú vytvárať prístupy do budov funkčne, s ochranou proti prievanu a hluku.

Karuselové bezpečnostné dvere

Moderné riešenie vstupu s maximálnou mierou bezpečnosti

Prístup k bezpečnostne citlivým budovám je v ideálnom prípade kontrolovaný bezpečnostnými karuselovými dverami. Popri funkčnosti je potrebné zohľadniť aj architektúru objektu podľa želaní objednávateľa tak, aby výsledkom bolo riešenie šité na mieru.

Pre oprávnenie prístupu ponúka podniková skupina Gretsch- Unitas široký výber systémov kontroly prístupu. Kontrola prístupu, ktorá je už inštalovaná zo strany stavby, môže byť samozrejme taktiež integrovaná.

V základnej pozícii sú bezpečnostné karuselové dvere zaistené motorovou brzdou. Po úspešnom oprávnení prístupu prostredníctvom transponderu, klávesnicou s kódom, odtlačku prsta atď. sa dvere uvoľnia pre prechod. Dvere sa začnú otáčať, ak sú správne prejdené kontaktné podložky. Pri 3- resp. 4-krídlovom prevedení je spôsob činnosti rozdielny.

Karuselové bezpečnostné dvere

Vlastnosti

Spôsob činnosti 3-krídlových bezpečnostných karuselových dverí:

 • 3-krídlové dvere sa otvárajú podľa smeru prechodu v smere, resp. proti smeru hodinových ručičiek
 • Tretí segment obsahuje pole blokovania (SF) a nikdy sa neprechádza
 • Najskôr prebehne oprávnenie prístupu
 • Osoba sa postaví na vyznačené pole (FF)
 • Uskutoční sa automatické otočenie o 120°
 • Potom sa dvere opäť zastavia
 • Ak počas otáčania stúpi niekto na pole blokovania (SF) alebo bezpečnostné pole (SI) na opačnej strane, dvere sa okamžite zastavia a otočia do východiskovej pozície. N Neoprávnená osoba môže dvere opustiť
 • Pri sieťovom výpadku sa dajú otočiť dvere do pozície Y a všetky segmenty sa uvoľnia. Dvere sa v tejto pozícii mechanicky zaistia
 • Výhodné pre plynulé prechádzanie jedným smerom

Spôsob činnosti 4-krídlových bezpečnostných karuselových dverí:

 • 4-krídlové dvere sa otáčajú v protismere hodinových ručičiek
 • Najskôr prebehne oprávnenie prístupu
 • Osoba sa postaví na vyznačené miesto (FF). Pasívne pole (P) môže byť ovládané súčasne
 • Uskutoční sa automatické otočenie o 180°
 • Potom sa dvere opäť zastavia
 • Ak počas otáčania stúpi niekto na pole blokovania (SF) alebo bezpečnostné pole (SI) na opačnej strane, dvere sa okamžite zastavia a otočia sa do pozície X. Neoprávnená osoba môže dvere opustiť
 • Po ukončení procesu môže oprávnená osoba cez dvere prejsť
 • Pri sieťovom výpadku sa dajú otočiť dvere do pozície + a všetky segmenty sa uvoľnia. Dvere sa v tejto pozícii mechanicky zaistia
 • Vyškolený okruh osôb môže prejsť dverami naraz z oboch strán. Z toho vyplýva vyššia osobná kapacita
Karuselové bezpečnostné dvere

Na stiahnutie

Potrebujete technické listy či detailné informácie o produktoch?
Všetky dôležité informácie je možné stiahnuť.

office@g-u.sk
office@g-u.sk +421 37 285 2500