+421 37 28525-00

Posuvné dvere v únikových cestách s otváravými krídlami


V budovách, ako napríklad nemocnice, hotely, letiská, domovy dôchodcov a domovy pre zdravotne hendikepované osoby musia byť zabezpečené možnosti únikových ciest aj počas nočnej prevádzky.

Počas dňa musia byť zabezpečené výhody automatických posuvných dverí ako napríklad rýchle otváranie. Je dobré, že skupina GU ponúka prvé posuvné dvere, ktoré sú aj v uzamknutom stave schválené ako únikové dvere.

Posuvné únikové dvere HM-F FT zaručujú únikovú cestu a zabezpečujú uzamknutie budovy jediným prvkom dverí – a to bez samostatných únikových dverí. Architekti a dizajnéri majú vďaka tomu viac slobody pri plánovaní reprezentatívnych vstupov, ktoré spĺňajú smernice AutSchR (automatické posuvné dvere v záchranárskych cestách), EltVTR (elektrické uzamykacie systémy), ako aj normy DIN 18650 a EN 16005.

  • Posuvné dvere pre únikové cesty sa môžu zablokovať, aj keď sa v budove ešte nachádzajú osoby
  • Prepnutie prevádzkového režimu (tiež na „VYP/NOC“) možné riadiacou technikou budovy alebo časovým spínačom
  • V prípade núdze sa môžu pri uzatvorených dverách tieto odblokovať aktivovaním osvetleného núdzového tlačidla únikových dverí
  • Ľahkým tlakom sa dverné krídlo môže vychýliť smerom von
  • Súhlas dozoru budovy v jednotlivom prípade nie je potrebný
  • Veľmi tichý chod zabezpečený vymeniteľnou pojazdovou koľajnicou uloženou v gume
Typ pohonuHM-F FT
Pohonná jednotka s konštrukčnou výškou130 mm
Hmotnosť dverného krídlamax. 100 kg
Svetlá prechodná šírka:
1-krídlové900 – 1300 mm
2-krídlové1200 – 2600 mm
Rýchlosť otváraniamax. 0,9 m/s
VYŽIADAJ SI CENOVÚ PONUKU
NA STIAHNUTIE